Wydawnictwo JWW - Jerzy Wojciech Wójcik

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej


Monografia zawiera koncepcję przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i jest pierwszą tego typu pracą na naszym rynku wydawniczym. Doskonale wypełnia istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, a ponadto:
 • stanowi rzeczowe, interdyscyplinarne studium analityczno-badawcze na tle wybranych kategorii przestępczości zorganizowanej jak: handel ludźmi, porwanie dla okupu, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
 • określa najważniejsze zadania procesowe i operacyjne organów zobowiązanych do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej;
 • analizuje rolę baz danych oraz najnowszych osiągnięć naukowych wykorzystywanych na potrzeby ewidencji organów administracji państwowej, organy ochrony prawnej i badań rozpoznawczo-kryminalistycznych.
Publikacja jest rzeczowym, zwartym i merytorycznie spójnym kompendium wiedzy, adresowanym do wszystkich, którzy pogłębiają wiedzę z zakresu: kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego, procesowego i administracyjnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa wewnętrznego, tj. zarówno do praktyków organów ochrony prawnej, nauczycieli akademickich, jak i studentów.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - LEX,
Warszawa 2011, stron 516
ISBN 978-83-264-1452-7

Oszustwa finansowe


 • zagrożenia z cyberprzestrzeni
 • łańcuszki, piramidy, parabanki
 • oszustwa:
  • bankowe
  • giełdowe
  • kredytowe
  • zaliczkowe - nigeryjskie
  • system argentyński
  • inne

Zagadnienia aferowej przestępczości gospodarczej, a szczególnie wyrafinowanych oszustw finansowych to współcześnie najczęściej informacje medialne. Brak jest analiz i wyników badań tych zagrożeń w ramach literatury naukowej i popularnonaukowej, a szczególnie kryminologicznej i kryminalistycznej.
czytaj więcej >>

zamów w internecie >>

Wydawnictwo JWW,
Warszawa 2008, stron 496
ISBN 978-83-927416-0-2


Copyright © Jerzy Wojciech Wójcik